top of page

DO KAŻDEGO PROJEKTU PODCHODZIMY INDYWIDUALNIE. UWZGLĘDNIAMY POTRZEBY INWESTORA I WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH. KAŻDY STWORZONY PRZEZ NASZĄ PRACOWNIĘ PROJEKT UZNAJEMY ZA ZAKOŃCZONY PO UZYSKANIU POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE. W TRAKCIE CAŁEGO PROCESU REALIZACJI PEŁNIMY NADZÓR AUTORSKI, A KAŻDY Z CZŁONKÓW ZESPOŁU PROJEKTOWEGO W MIARĘ POTRZEB JEST W STAŁYM KONTAKCIE Z INWESTOREM I WYKONAWCĄ. 

NASZA OFERTA

 • PROJEKTY INDYWIDUALNE BUDYNKÓW JEDNORODZINYCH
 • PROJEKTY BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH
 • PROJEKTY BUDYNKÓW USŁUGOWYCH (OBIEKTY HANDLOWE, OBIEKTY SPORTOWE, OBIEKTY GASTRONOMICZNE, HOTELE itp.)
 • PROJEKTY REWITALIZACJI, MODERNIZACJI, RESTAURACJI I KONSERWACJI OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ
 • PROJEKTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
 • ADAPTACJE GOTOWYCH PROJEKTÓW NA POTRZEBY INDYWIDALNE
 • EKSPERTYZY TECHNICZNE STANU ISTNIEJĄCEGO
 • KONCEPCJE ARCHITEKTONICZNE
 • PROJEKTY URBANISTYCZNE
 • PROJEKTY ROZBUDOWY, NADBUDOWY I PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW
 • PROJEKTY REMONTÓW
  W ZAKRESIE OPRACOWANEJ PRZEZ NASZĄ PRACOWNIE DOKUMENTACJI OFERUJEMY
 
 • PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY
 • PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY KONSTRUKCYJNY
 • PROJEKT ELEKTRYCZNY
 • PROJEKT INSTALACJI SANITARNEJ
 • PROJEKT DROGOWY
 • PROJEKT TELETECHNICZNY
 • BADANIA GEOTECHNICZNE
 • KOSZTORYS
 • AUDYT ENERGETYCZNY
 • CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
 • NADZÓR AUTORSKI
 • WIZUALIZACJE (WIDOKI PERSPEKTYWICZNE, ANIMACJA)

Pracownia Architektoniczna „ABRYS”  prowadzi działalność w zakresie projektowania

architektoniczno - budowlanego na terenie miasta Płocka i kraju od 1995 roku. Wpółpracujemy z wieloma specjalistami w zakresie projektów branżowych. Zapewniamy nadzór autorski i kontrolę inwestycji od podpisania umowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

bottom of page