Dworzec PKP/PKS w Płocku.

    Projekt konkursowy (II nagroda).

Koncepcja architektoniczno-budowlana przebudowy dworca PKP. Projekt rewitalizacji modernistycznego gmachu dworca z zastosowaniem technologii energooszczędnych i zagospodarowaniem placu dworcowego.

 

Zespoł projektowy:

mgr inż. arch. Andrzej Marciniak

mgr. inż. Bogumiła Prokop

mgr inż.arch. Krzysztof Mazanek

inż. arch. Daniel Marciniak

inż. arch. Artur Baranowski

© 1995 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ABRYS