OPOLE WIZUALIZACJA.jpg
OPOLE WIZUALIZACJA.jpg

Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg

Untitled-2.jpg
Untitled-2.jpg

OPOLE WIZUALIZACJA.jpg
OPOLE WIZUALIZACJA.jpg

1/3
Koncepcja budynku wielorodzinnego w Opolu przy ul.Bielskiej

​​
Projekt kocepcyjny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w O[polu przy ul.Bielskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT - 2015                             REALIZACJA - ?

Koncepcja budynku wielorodzinnego w Opolu