Koncepcja budynku wielorodzinnego w Opolu przy ul.Bielskiej

​​
Projekt kocepcyjny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w O[polu przy ul.Bielskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT - 2015                             REALIZACJA - ?

Koncepcja budynku wielorodzinnego w Opolu

© 1995 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ABRYS