top of page

Graraż wielopoziomowy w Płocku przy ul. Armii Krajowej.

Garaż Wielopoziomowy w Płocku przy ul.Aarmii Krajowej.

Projekt  wykonawczy  budynku garażu wielopoziomowego na potrzeby osiedla Podolszyce Płn. i Zielony Jar.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT - 1995                          REALIZACJA - 1996

bottom of page