Biblioteka Publiczna w Świeciu.

Projekt konkursowy

​​
Koncepcja architektoniczno - budowlana biblioteki publicznej w Świeciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT - 2012

© 1995 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ABRYS